Schiffs-Daten - Marine von China (Volksrepublik)

Schiffsdaten


Volksrepublik China

Hilfsschiffe / Auxilaries = A*

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
A 1886 King-Tsching       1       2.100  
A 1894 Tungtschi       1       1.730  
A 1943 Tahu Shan Achilles     1 LST/US 100,00   1.625 4.100
A 1955 Shu Guang 1-3       3 T43/SU        
A 1959 Zhandou       1 ATA/USA 95,00   4.500  
A
A
1960
1960
Haiyung
Haizhiu
      2 ../Rumänien 100,00   5.300  
A 1965 Leniun       1 Zubov/SU        
A 1967 Hsiang Yang Hong 5       1 ../SU 152,00   10.000  
A 1967 Shijian       1   95,00   3.750  
A 1971         1 Andong 152,00     14.550
A 1974 Hsiang Yang Hong 10       1 ../SU 156,00   10.975  
A
A
1979
1979
Bin Hai
Nan Hai
      2 ../Japan 70,00   1.500  
A 1979 -80 J 302,506   A - 327   3 Dajiang 113,00     5.000
A   Yuan Wang 1,2     Flugkörperbeobachtung 2       20.000  
A   Chung Ning     Vermessung 1       200  
AO   Fu Ting     Vermessung 1       160  
A   Tung Fang Chung     Vermessung 1       2.500  
A   Chiao Yen       1         1873 BR
A   Dazhi       1   107,00   5.000  

Korvetten und Fregatten / Corvettes & Frigattes

FE = Korvette, FF = Fregatte, FG = Flugkörper-Fregatte

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
F
F
1940
1940
Kai Feng
LIN I
Clover
Heliotrope
    2 Flower/GB 62,00   1.020 1.280
F 1941 Cheung Hin Bandigo     1 Bangor/Australien        
F 1941 Nan Chang Uji     1 Hashidate/Japan 80,00   950  
F 1943 Shen Yang 81     1 C/Japan        
F 1943 Chang Pei Oki     1 Etorofu/Japan 78,00   870  
F 1944 Kuang Chou Nunney Castle     1 Castle/GB 77,00   1.100 1.580
F 1944 Hui An Shisaka     1 Ukuru/Japan 79,00   940  
F
F
F
F
F
1945
1945
1945
1945
1945
CHANG SHA
Chi Nan
Hsi An
Tongan
Wu Chang
188
194
198
/
14
    5 D/Japan
D/Japan
D/Japan
D/Japan
D/Japan
70,00   740 900
F
F
F
F
1958 -59
1958 -59
1958 -59
1958 -59
CH`ENG TU
Kuai Lin
Kuai Yang
Kun Ming
      4 Riga/SU 91,50   1.200 1.600
F 1967 -69 214,231-233   F - 209   5 Jingnan 88,00   1.350 1.600
F 1976 -81 551-560   F - 550   11 Jiang hu 103,00   1.570 2.000
F 1977         3 Jiangdong        
F 1977 Zhongdong       4

Jiangdong

103,00

 

1.500

2.300


Kreuzer / Cruiser

kK = kleine Kreuzer / Cruiser, gK = große, CL = leichte, CA = schwere u.SchlachtKreuzer / Cruiser, PK = Panzerschiffe

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
C
C
C
1897
1898
1898
Hai-Jung
Hai Tschen
Hai Tschou
      3 ?(DR) 100,00   3.000  
C 1898 Hai Tschi       1 ?(GB) 122,00   4.400  
C
C
1911
1911
Jing Ho
Tschao Ho
      2 ?(GB) 100,50   2.600 2.800

Landungsboote / landing Ships = LS

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
L 1942 -45         14 LST/US 100,00   1.650 4.080
L 1944         8 LCI/US 48,50   230 390
L 1944         15 LSM/US 62,10   743 1.095
L 1968 -72         300 Yunnan 29,00   300  
L 1971         2 Yuling 50,00   400  
L 1980 927-929   L - 934   4 Yukan 100,00   1.200 3.400
L           9 LCT/US     160 320

Minenleger u.Minensuchboote / Mineslayers

Minensuchboote = MS, Minenleger = N

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
M 1955 -66         23 T 43/SU 60,00   500 600
M           20 Fushan(ex.Shanghai II)        
M           2 Wochang        
M           1 Wusong        

Schnell- und Torpedoboote / Patroler

PP = Schnellboot, PF = Schnellboot (klein?), PG = Flugkörper-Schnellboot

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
p           30 Beihai 27,50   50  
P 1895 Lieh         ?(DR)     90  
P
P
P
1895
1895
1895
Su
Tschang
Tschen


Vaterland
    3 ?(DR)     60  
P 1904 Kiangjuan       1 ?(Japan) 62,00   750  
P
P
P
P
1906 -07
1906 -07
1906 -07
1906 -07
Hujing
Hungo
Hupeng
Hutscheng
      4 ?(Japan)     100  
P
P
P
P
P
P
1906 -07
1906 -07
1906 -07
1906 -07
1906 -07
1906 -07
Tschujo
Tschujü
Tschukuan
Tschutai
Tschutien
Tschutung
      6 ?(Japan) 61,00   750  
P
P
P
1907
1907
1907
Kiangheng
Kiangli
Kiangtschen
      3 ?(Japan) 54,30   570  
P 1909 Li Sui Otter       ?(DR) 53,00   260  
P
P
1912
1912
Tschiang-Hsi
Tschiangkun
        ?(DR) 44,50   140  
P
P
1912
1912
Jungping
Jungtschiang
        ?(Japan) 66,50   800 850
P
P
1915
1915
Jung Tschi
Jung Tschien
        ?(China) 65,60   910  
P
P
1917
1917
Hai Fu
Hai Hao
        ?(China) 32,00   170  
P
P
P
1917
1917
1919
Hai Hung
Hai Jen
Hai Ku
              60  
P
P
1917
1920
Hai Ou
Hai Bung
              250  
P 1922   An Tung         70,00   725  
P 1929   Yung Sui         68,00   650  
P 1929 Ch`ang Chiang Ming Chuen         62,00   460  
P
P
P
1943
1943
Kantang

PGM 12
PGM 14
PGM 15
    3 PGM/USA        
P 1950 -55         40 Huangpu 27,00   42 50
P 1953 -57         16 Kronstadt/SU 52,00   300 370
P 1955         55 P 4/SU 19,00   21  
P 1957 -62         8 Shanghai I 36,50   120  
P 1957         55 Shantou 25,50   60 80
P 1958         60 P 6/SU 25,50   65 75
P 1960           Yingkou 21,30   30  
P 1962 -?         108 Komar/SU 26,80   68 75
P 1962 -75         295 Shanghai II-IV 38,80   120 155
P 1963 -?         3 Haikou 45,70   160 175
P 1964 -?         25 Hainan 59,00   375 400
P 1964 -?         121 Osa(Hola)/SU 40,00   175 210
P 1964 -68         40 Yulin 12,20   10  
P 1966         130 Huchuan 21,90   39 45
P 1972         3 Shandong 24,40   80  
P             Hoku        

U-Boote / Submarines

SS = U-Boot, SC = Küsten-U-Boot SZ = Kleinst-U-Boot

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
S 1940 S 401 - 403   S 401 - 403   3 "Sierra"/SU        
S 1946 M 201 - 203   201   3 "M-V"/SU        
S 1956 -64         21 "Whiskey"/SU 76,00   1.100 1.350
S 1960 -82         85 "Romeo"/SU 77,00   1.400 1.900
S 1964     S - 200   1 "Golf"-ähnl./SU 98,00   2.350 2.850
S
S
1975
1975
    S - 232
S - 233
  2 Ming 76,00   1.500 1.900
S 1977         2 Han 98,00   4.100 5.000
S 1982         6 ? 120,00   6.000 6.900
S 1985         6 Xia        
S             ES5E        
S             ES5G        

Zerstörer / Destroyer

DD = Zerstörer / Destroyer, DG = Lenkwaffen-Zerstörer / Destroyer

Typ Jahr Name früher: Code Bemerkungen Anz. Klasse Länge Breite V-n V-br.
D 1895 Fei Jing       1          
D
D
1899
1899
Kien Ngan
Kien Wei
      2       860  
D
D
D
1912
1912
1912
Ju Tschang
Tochien Kang
Tung An
      3 ?(DR) 60,00   400  
D
D
D
D
1940
1940
1940
1940
An Chan
CHANG CHUN
Fu Chun
Jilin
      4 Gordy/SU 113,00   1.690 2.040
D 1971 105-11,131,132,161-65   D - 240   15 Luda(Kotlin) 137,30   3.250 3.810

Suche durch meine Website:


wer die Seite direkt aufgerufen hat, klickt bitte hier , um zur Startseite zu kommen.
Diese Seite wurde am 11. November 2001 erstellt, letzte Änderung am 18. Dezember 2007
© Diethelm Glaser 2001-2007, alle Rechte vorbehalten | Seite 882

dieser Frameset Gesamte HP
seit 3.11.2016
seit 26.8.2010
kostenlose Counter <BR>bei xcounter.ch
seit 19.05.2007