D/Heinkel - technische Daten

Luftfahrt - technische Daten


Heinkel

Typ Nr. Zus. Name Bild Art Anz./TW PS/KP km/h Spannw. Länge Höhe Leergew. Startg. Höchstg. Bemerk.
He- 1       Seeaufklärer 1 x P. 240                
He- 2       Seeaufklärer 1 x P. 360                
He- 3       Hybrid-Flugzeug 1 x P. 75                
He- 4       Seeaufklärer 1 x P. 360 180 17,99 12,50   1.750      
He- 5 a     Seeaufklärer 1 x P. 480   16,80 12,19   1.634      
He- 5 b     Seeaufklärer 1 x P. 480   16,80 12,19          
He- 5 c     Seeaufklärer 1 x P. 660 280 16,80 12,19          
He- 5       Seeaufklärer 1 x P. 450 230 16,80 12,19   1.634      
He- 6       LS-Wasserflugzeug 1 x P. 660   18,10            
He- 7       Aufklärer 2 x P. 450                
He- 8       Seeaufklärer 1 x P. 450 210 16,80 11,50   1.500      
He- 9         1 x P. 660 231              
He- 10       LS-Wasserflugzeug 1 x P. 660 185 18,10 13,10   2.490      
He- 12       Postflugzug 1 x P. 500                
He- 14       Torpedobomber 2 x P. 600 175 19,00            
He- 15       Wasserflugzeug 1 x P. 450 172 12,43     1.364      
He- 16       Torpedobomber 1 x P. 675 180       2.572      
He- 17       Aufklärer 1 x P. 450   12,40            
He- 18       Hybrid-Flugzeug 1 x P. 75                
He- 19       Verbindungsflugzeug 1 x P. 450 220 11,00 9,20   1.050      
He- 20       Aufklärer 2 x P. 200 190              
He- 21       Trainer 1 x P. 120 145 10,60 7,25   710      
He- 22       Trainer 1 x P. 230 204 12,00 8,30   1.200      
He- 23         1 x P. 660 250             Prototyp
He- 24       Trainer 1 x P. 230                
He- 25       Marine-Aufklärer 1 x P. 450   14,85 9,60         japanisch
He- 26       Marine-Aufklärer 1 x P. 300               japanisch
He- 27       leichtes Transportfl. 1 x P. 400           1.762    
He- 28       Aufklärer 1 x P.                  
He- 29       Trainer 1 x P. 100               sp.He-51
He- 30       Verbindungsflugzeug 1 x P. 450                
He- 31         1 x P. 800   16,80 11,50          
He- 32       Trainer 1 x P. 100                
He- 33         1 x P.                 Projekt
He- 34       Bomber 2 x P. 750 265       3.000     Prototyp
He- 35       Trainer 1 x P. 120               an UdSSR
He- 36       Trainer 1 x P. 160               AichiE3A1
He- 37       Jäger 1 x P. 750 312             Prototyp
He- 38       Wasserflugzeug 1 x P. 750 275             Prototyp
He- 39       leichtes Transportfl. 1 x P. 230 165 14,80 10,55   1.320      
He- 40       leichtes Transportfl. 1 x P.                  
He- 42       Trainings-Wasserfl. 1 x P. 300                
He- 43       Jäger 1 x P. 750 322             Prototyp
He- 44       leichtes Transportfl. 1 x P. 600                
He- 45 C     Aufklärer 1 x P. 750 290 11,53 10,65   2.105      
He- 46 C     Nahaufklärer 1 x P. 650 250 13,75 9,52          
He- 49 a     Trainer 1 x P.                  
He- 49 b     Trainer 1 x P.                 He-45C-Export
He- 50 A     Sturzkampfbomber 1 x P. 650 230 11,53 9,64   1.618     AichiB5A
He- 51 A-1     Jäger 1 x P. 750 330 11,00 8,40   1.462     Aichi D1A1
He- 51 B-1   Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland 2. Wk - Heinkel He-51/A-1 (Hasegawa A-13) Jäger 1 x P. 750 330 11,00 8,40   1.462      
He- 51 B-2   Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland - Heinkel He-51B-2 (Hasegawa B-16) Seeaufklärer 1 x P. 750   11,00 9,45          
He- 51 C-1     Erdkampfflugzeug 1 x P. 750   11,00 8,40   1.462      
He- 55       Aufklärungs-Flugboot 1 x P. 600                
He- 56       Wasserflugzeug 1 x P.                  
He- 57       Amphibium 1 x P. 450                
He- 58       Postflugzug 1 x P. 500                
He- 59 A       2 x P. 660   23,71 17,40         Flugerprobung
He- 59 B-2     Torpedobomber 2 x P. 660 221 23,71 17,40   4.993      
He- 59 C,C-1 Kadett   LS-Aufklärer 2 x P. 660   23,71 17,40          
He- 59 C-2     Rettungsflugzeug 2 x P. 660   23,71 17,40          
He- 59 D,D-1     Trainer 2 x P. 660   23,71 17,40          
He- 59 E,E-1     Torpedo-Trainer 2 x P. 660   23,71 17,40          
He- 59 N     Navigations-Trainer 2 x P. 660   23,71 17,40          
He- 60 C (an China)   Nahaufklärer 1 x P. 660 225 12,93 13,07   2.406      
He- 61       Aufklärer 1 x P. 750 290 11,53 10,65   2.105      
He- 62       Wasserflugzeug 1 x P.                  
He- 63       Mehrzweckflugzeug 1 x P. 200                
He- 64 B     Sportflugzeug 1 x P. 150 240              
He- 66   (an Türkei)   Aufklärer 1 x P.                  
He- 70 D     Verbindungsflugzeug 1 x P. 750 360 14,80 11,70   2.530      
He- 70 E-1     Bomber 1 x P. 750 355 14,80 11,70          
He- 70 F-2     Fernaufklärer 1 x P. 750 355 14,80 11,70   2.600      
He- 70 G-1     Verkehrsflugzeug 1 x P. 750 355 14,80 11,70         Lufthansa
He- 70 V-1     Bomber 1 x P. 637   14,80 11,70         Prototyp
He- 72 B     Trainer 1 x P. 160 185 9,00 7,50   540      
He- 74       Jagd-Trainer 1 x P.   253 8,15 6,45   769      

ab 100

Typ Nr. Zus. Name Bild Art Anz./TW PS/KP km/h Spannw. Länge Höhe Leergew. Startg. Höchstg. Bemerk.
He- 100 D-1   Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland 2. Wk - Heinkel He-100 (Lindberg 435) Jäger 1 x P. 1175 670 9,42 8,19   2.070      
He- 111 A Blitz   Bomber 2 x P. 880   22,60 16,40          
He- 111 B-0 Blitz   Bomber 2 x P. 660   22,60 16,40          
He- 111 B-1 Blitz   Bomber 2 x P. 1000   22,60 16,40          
He- 111 B-2 Blitz   Bomber 2 x P. 950   22,60 16,40          
He- 111 C Blitz   Verkehrsflugzeug 2 x P. 950   22,60 16,40         Lufthansa
He- 111 E Blitz   Bomber 2 x P. 1000   22,60 16,40          
He- 111 F-1/4 Blitz   Bomber 2 x P. 1000   22,60 16,40     6.861    
He- 111 G-3 Blitz   Bomber 2 x P. 880   22,60 16,40          
He- 111 G-4 Blitz   Bomber 2 x P. 900   22,60 16,40     6.861    
He- 111 H- 3 Blitz Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland 2. Wk -Heinkel He-111/H "Blitz" (Matchbox 403) Bomber 2 x P. 1100 415 22,60 16,40   7.720      
He- 111 H- 8/R2 Blitz   Schleppflugzeug 2 x P. 1100 415 22,60 16,40          
He- 111 H-16 Blitz   Bomber 2 x P. 1350 365 22,60 16,40   8.680      
He- 111 H-20R4 Blitz Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland 2. Wk -Heinkel He-111/H-20 "Blitz" (Airfix 5021) Bomber 2 x P. 1750   22,60 16,40          
He- 111 H-23 Blitz   Transportflugzeug 2 x P. 1776   22,60 16,40          
He- 111 J-0,1 Blitz   Torpedobomber 2 x P. 950   22,60 16,40          
He- 111 P-2 Blitz   Bomber 2 x P. 1100 390 22,60 16,40   8.000      
He- 111 P-5 Blitz   Bomber 2 x P. 1175   22,60 16,40   8.000      
He- 111 Z Zwilling Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland - Heikel He-111 Z (Italeri 119) Schleppflugzeug 5 x P. 1100     16,40          
He- 112 B-1     Jäger 1 x P. 680 510 9,10 9,30   1.620      
He- 112 U     Rekordflugzeug 1 x P. 1020 747 9,10 9,30   1.620      
He- 114 A-2     Seeaufklärer 1 x P. 960 330 13,60 12,22   2.297      
He- 115 A-1     Zerstörer 2 x P. 960   22,26 17,30          
He- 115 A-2     Zerstörer 2 x P. 960   22,26 17,30          
He- 115 B-1     Zerstörer 2 x P. 960   22,26 17,30          
He- 115 B-1/R1   Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland - Heinkel He-115 C-1 Zerstörer (Revell 241) Aufklärer 2 x P. 960   22,26 17,30          
He- 115 B-1/R2     Bomber 2 x P. 960   22,26 17,30          
He- 115 B-1/R3     Luftminentransporter 2 x P. 960   22,26 17,30          
He- 115 B-2     Zerstörer 2 x P. 960   22,26 17,30         mit Schier
He- 115 C-1   Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland - Heinkel He-115 (Matchbox 401) Zerstörer 2 x P. 960   22,26 17,30         mit Kanone
He- 115 C-2     Zerstörer 2 x P. 960 288 22,26 17,30         mit Schier
He- 115 C-3     Luftminentransporter 2 x P. 960   22,26 17,30          
He- 115 C-4     Torpedobomber 2 x P. 960   22,26 17,30          
He- 115 D     Zerstörer 2 x P. 1600   22,26 17,30          
He- 115 E-1     Zerstörer 2 x P. 960 288 22,26 17,30          
He- 116 A     Transportflugzeug 4 x P. 240 330 22,00 13,70   3.760      
He- 118       Sturzkampfbomber 1 x P. 850 400 15,00 11,80   2.595      
He- 119       Seeaufklärer 1 x P. 2350 487 15,90 14,80   8.552      
He- 162 A-2 Salamander Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland 2. Wk -Heinkel He-162 Volksjäger "Salamander" (Lindberg 432) Jäger 1 x D. 800 784 7,20 9,00   2.180      
He- 170 A (Ungarn)   Aufklärer 1 x P.     14,80 11,70          
He- 170       Aufklärer 1 x P.     14,80 11,70          
He- 176       Jäger 1 x R. 500 700             Prototyp
He- 177 A-0 Greif   Bomber 2 x P. 4x2600   31,44 22,00          
He- 177 A-1 Greif   Bomber 2 x P. 4x2600   31,44 22,00          
He- 177 A-2 Greif   Bomber 2 x P. 4x2600   31,44 22,00          
He- 177 A-3 Greif Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland 2. Wk -Heinkel He-177/A-5 "Greif" (Airfix 5009) Bomber 2 x P. 4x2950 472 31,44 22,00   16.800      
He- 177 A-4 Greif   Höhenbomber 2 x P. 4x     22,00     5.200   Prototyp
He- 177 A-5 Greif Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland 2. Wk -Heinkel He-177/A-5 "Greif" Lenkwaffenträger (Airfix 5009) Lenkwaffenträger 2 x P. 4x2950 490 31,44 20,40   16.800      
He- 177 A-7 Greif     2 x P. 4x2950   36,00 20,40         Versuch
He- 178   Greif   Jäger 1 x R. 340                
He- 219 A-0 Uhu   Nachtjäger 2 x P. 1750   18,33 15,54          
He- 219 A-1 Uhu Flugzeugmodell in 1:72, Deutschland 2. Wk - Heinkel He-219 "Uhu" (Revell 112) Nachtjäger 2 x P. 1750   18,33 15,54          
He- 219 A-2/R1 Uhu   Nachtjäger 2 x P. 1750   18,33 15,54          
He- 219 A-3 Uhu   Nachtjäger 2 x P. 1750   18,33 15,54          
He- 219 A-4 Uhu   Nachtjäger 2 x P. 1750   18,33 15,54          
He- 219 A-5/R1 Uhu   Nachtjäger 2 x P. 1800   18,33 15,54          
He- 219 A-6 Uhu   Nachtjäger 2 x P. 1750   18,33 15,54          
He- 219 A-7/R1 Uhu   Nachtjäger 2 x P. 1900 670 18,50 15,54   11.200      
He- 219 B Uhu   Nachtjäger 2 x P. 2500   18,50 15,54          
He- 219 C Uhu   Nachtjäger 2 x P. 1900   18,50 15,54          
He- 219 V-1 Uhu   Nachtjäger 2 x P. 1750   18,33 15,54         Prototyp
He- 270       leichter Bomber 1 x P.                  
He- 274       Höhenbomber 4 x P. 1850 427 44,23 23,80   21.272      
He- 277       Bomber 4 x P. 1750 567 31,42 22,00   21.771      
He- 280 V-6     Jäger 2 x D. 840 747 12,00 10,68          

Suche durch meine Website:


Deutschland-Frameset

wer die Seite direkt aufgerufen hat, bitte hier klicken, um zur Startseite zu kommen!
Diese Seite wurde am 05. November 2001 erstellt, letzte Änderung am 18. Dezember 2007
© Diethelm Glaser, alle Rechte vorbehalten | Seite 366

dieser Frameset Gesamte HP
seit 3.11.2016
seit 26.8.2010
kostenlose Counter <BR>bei xcounter.ch
seit 19.05.2007